نشست مشترک كمیته پیشگیری و كنترل آسیب های اجتماعی شركت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و شركت بهره برداری نفت وگاز زاگرس جنوبی با هدف انتقال تجربه های شركت ملی مناطق نفت خیز جنوب در خصوص تشكیل كمیته پیشگیری و كنترل آسیب های اجتماعی روز شنبه (۱۱ آبان ماه ۱۳۹۸) برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری بنای زیبا، مدیرمنابع انسانی شركت ملی مناطق نفت خیز جنوب در این نشست ضمن اشاره به اهداف و ماموریت های كمیته پیشگیری و كنترل آسیب های اجتماعی، اظهار کرد: این كمیته اهمیت و جایگاهی خاص در پیشگیری از آسیب های اجتماعی در محیط كار دارد و سالم سازی محیط از جمله اهداف این كمیته است.

منوچهر بارانی با بیان اینكه در كنترل آسیب های اجتماعی، پیشگیری مقدم بر درمان است، گفت: فرهنگ سازی، ‌آموزش و اقدام های انگیزشی می تواند در كاهش آسیب های اجتماعی موثر واقع شود.

وی با اشاره به اقدام های شركت ملی مناطق نفت خیز جنوب در زمینه پیشگیری و كنترل آسیب های اجتماعی، گفت: این شركت آمادگی دارد تجربه ها و دستاوردهای خود را در این زمینه در اختیار سایر شركت های نفتی قرار دهد.

مدیرتولید شركت ملی مناطق نفت خیز جنوب نیز با ابراز خرسندی از برگزاری نشست های مشترک میان شركت های نفتی برای كاهش آسیب های اجتماعی، اظهار کرد:‌ باید اثربخشی اقدام های صورت گرفته در حوزه كنترل آسیب های اجتماعی مورد پایش مستمر قرار گیرد تا در صورت لزوم و به منظور اثربخشی بیشتر آنها،  روش های نوین بکارگیری شود.

سعید كوتی افزود: سلامت كاركنان و خانواده های آنان از جنبه های مختلف حایز اهیمت است و هر اقدامی كه در این حوزه صورت پذیرد ارزشمند و قابل تقدیر است.

رئیس بهبود روابط كار و امور اجتماعی و دبیر كمیته پیشگیری و كنترل آسیب های اجتماعی شركت ملی مناطق نفت خیز جنوب نیز گزارشی از عملكرد این كمیته ارائه داد.

تاتیانا نوروزی ن‍ژاد اظهار کرد: دستورالعمل تشكیل كمیته پیشگیری و كنترل آسیب های اجتماعی در سطح شركت ملی نفت ایران در سال ۱۳۸۶ صادر شد و در همان سال این كمیته در مناطق نفت خیز جنوب تشكیل شد.

وی گفت: این كمیته با تشكیل جلسات منظم و بررسی مهمترین آسیب های اجتماعی، تصمیم های لازم را در دو بخش پیشگیری و درمان اتخاذ کرد و بر اجرای آنها نظارت دارد.

در پایان این نشست اعضای كمیته پیشگیری و كنترل آسیب های اجتماعی شركت بهره برداری نفت وگاز زاگرس جنوبی پیرامون مباحث مطرح شده به بحث و تبادل نظر پرداختند.

این خبر را به اشتراک بگذارید :