به گزارش پایگاه خبری بنای زیبا؛،ظهر امروز(سه شنبه)با حضور فرماندار مسجدسلیمان،مدیرعامل جدید کارخانه  آلومینیوم سازی کاوه خوزستان(مسجدسلیمان)معرفی گردید.

در همین راستا علی بختیاری به عنوان مدیرعامل جدید این کارخانه جایگزین مهندس پاک ایمان شد.

فرماندار مسجدسلیمان در این جلسه ضمن تاکید بر لزوم راه اندازی فاز دوم این کارخانه گفت:شهرستان مسجدسلیمان یکی از شهرهای محروم کشور است و دلیل آن فرصت سوزی های متعدد در ادوار مختلف بوده است زیرا آنطور که شایسته بود پیشرفت نکرد.

وی ادامه داد:افتتاح فاز دوم بدون شک در ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری تاثیر بسزایی در شهرستان مسجدسلیمان خواهد گذاشت زیرا یکی از مصادیق تحقق شعار سال یعنی جهش تولید،حمایت از صنایع مختلف همچون پتروشیمی و آلومینیوم است.

دکتر پاکدل افزود:انتظار داریم همه تلاش ها جهت راه اندازی فاز دوم که مطالبه جدی مردم است به کار گرفته شود و در این مسیر با تمام توان حمایت خواهیم کرد،فرصت مسئولیت ها کوتاه است و راز ماندگار شدن،خدمت به مردم است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زستان(مسجدسلیمان)معرفی گردید.

در همین راستا علی بختیاری به عنوان مدیرعامل جدید این کارخانه جایگزین مهندس پاک ایمان شد.

فرماندار مسجدسلیمان در این جلسه ضمن تاکید بر لزوم راه اندازی فاز دوم این کارخانه گفت:شهرستان مسجدسلیمان یکی از شهرهای محروم کشور است و دلیل آن فرصت سوزی های متعدد در ادوار مختلف بوده است زیرا آنطور که شایسته بود پیشرفت نکرد.

وی ادامه داد:افتتاح فاز دوم بدون شک در ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری تاثیر بسزایی در شهرستان مسجدسلیمان خواهد گذاشت زیرا یکی از مصادیق تحقق شعار سال یعنی جهش تولید،حمایت از صنایع مختلف همچون پتروشیمی و آلومینیوم است.

دکتر پاکدل افزود:انتظار داریم همه تلاش ها جهت راه اندازی فاز دوم که مطالبه جدی مردم است به کار گرفته شود و در این مسیر با تمام توان حمایت خواهیم کرد،فرصت مسئولیت ها کوتاه است و راز ماندگار شدن،خدمت به مردم است

این خبر را به اشتراک بگذارید :