جلسه علنی مجلس دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

به گزارش پایگاه خبری بنای زیبا، انتخاب تعدادی از نمایندگان به عنوان ناظر در نهاد‌ها و شورا‌های مختلف مانند هیئت نظارت بر مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت در دستورکار مجلس قرار دارد.
همچنین نمایندگان امروز ادامه رسیدگی به طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موسوم به مالیات بر خانه‌های خالی را پیگیری می‌کنند.
ادامه رسیدگی به طرح دوفوریتی الحاق یک بند به تبصره یک قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور درباره تامین یک میلیون تن قیر برای طرح‌های عمرانی عمدتا روستایی نیز در دستور کار امروز مجلس قرار دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسه علنی مجلس دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

به گزارش پایگاه خبری بنای زیبا، انتخاب تعدادی از نمایندگان به عنوان ناظر در نهاد‌ها و شورا‌های مختلف مانند هیئت نظارت بر مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت در دستورکار مجلس قرار دارد.
همچنین نمایندگان امروز ادامه رسیدگی به طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موسوم به مالیات بر خانه‌های خالی را پیگیری می‌کنند.
ادامه رسیدگی به طرح دوفوریتی الحاق یک بند به تبصره یک قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور درباره تامین یک میلیون تن قیر برای طرح‌های عمرانی عمدتا روستایی نیز در دستور کار امروز مجلس قرار دارد.

جلسه علنی مجلس دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

به گزارش پایگاه خبری بنای زیبا، انتخاب تعدادی از نمایندگان به عنوان ناظر در نهاد‌ها و شورا‌های مختلف مانند هیئت نظارت بر مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت در دستورکار مجلس قرار دارد.
همچنین نمایندگان امروز ادامه رسیدگی به طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موسوم به مالیات بر خانه‌های خالی را پیگیری می‌کنند.
ادامه رسیدگی به طرح دوفوریتی الحاق یک بند به تبصره یک قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور درباره تامین یک میلیون تن قیر برای طرح‌های عمرانی عمدتا روستایی نیز در دستور کار امروز مجلس قرار دارد.

این خبر را به اشتراک بگذارید :