وزارت آموزش و پرورش با توجه به ضرورت تسریع در اجرایی نمودن مفاد آئین نامه اجرایی تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران سوادآموزی، متن اصلاحیه آئین نامه اجرایی تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران سوادآموزی را به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت ارائه نموده است.

به گزارش پایگاه خبری بنای زیبا؛بر اساس قانون تفسیر قانون الحاق یک ماده به قانون  تعیین تکلیف معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش که با این وزارت همکاری داشته و حقوق خود را از سرانه مدارس و مشارکت‌های مردمی (ساز و کار مدیر مدرسه، انجمن اولیا و مربیان، کارفرما، مؤسس یا شرکت‌های طرف قرارداد با آموزش و پرورش) دریافت کرده‌اند از جمله نیروهای خرید خدمات آموزشی، حق التدریسی غیرمستمر و پیش دبستانی که قبل از سال ۱۳۹۱ با آموزش و پرورش همکاری داشته‌اند و هم چنین، آموزشیاران و آموزش دهندگان مستمر نهضت سوادآموزی در قانون فوق، شامل استخدام می‌شوند.

هم چنین، طبق قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش، نحوه آموزش در دانشگاه فرهنگیان و پذیرش، بر اساس آئین نامه اجرایی تعیین می‌شود که حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون از سوی وزارت فوق و سازمان اداری و استخدامی کشور با نظارت دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، تعیین می‌شود.

بر این اساس وزارت آموزش و پرورش با عنایت به اهمیت موضوع و ضرورت اقدام به موقع برای اجرای مفاد آئین نامه اجرایی تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران سوادآموزی، در راستای شناسایی، جذب و آموزش افراد مشمول، متن اصلاحیه آئین نامه اجرایی مربوطه را جهت تصویب در هیئت وزیران ارائه نموده است.

هم چنین، طبق قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش، نحوه آموزش در دانشگاه فرهنگیان و پذیرش، بر اساس آئین نامه اجرایی تعیین می‌شود که حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون از سوی وزارت فوق و سازمان اداری و استخدامی کشور با نظارت دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، تعیین می‌شود.

بر این اساس وزارت آموزش و پرورش با عنایت به اهمیت موضوع و ضرورت اقدام به موقع برای اجرای مفاد آئین نامه اجرایی تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران سوادآموزی، در راستای شناسایی، جذب و آموزش افراد مشمول، متن اصلاحیه آئین نامه اجرایی مربوطه را جهت تصویب در هیئت وزیران ارائه نموده است.

این خبر را به اشتراک بگذارید :