به گزارش پایگاه خبری بنای زیبا،ظهر امروز(یکشنبه)به مناسبت روز وقف،رئیس و جمعی از پرسنل اداره اوقاف مسجدسلیمان با فرماندار این شهرستان دیدار کردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش پایگاه خبری بنای زیبا،ظهر امروز(یکشنبه)به مناسبت روز وقف،رئیس و جمعی از پرسنل اداره اوقاف مسجدسلیمان با فرماندار این شهرستان دیدار کردند.به گزارش پایگاه خبری بنای زیبا،ظهر امروز(یکشنبه)به مناسبت روز وقف،رئیس و جمعی از پرسنل اداره اوقاف مسجدسلیمان با فرماندار این شهرستان دیدار کردند.به گزارش پایگاه خبری بنای زیبا،ظهر امروز(یکشنبه)به مناسبت روز وقف،رئیس و جمعی از پرسنل اداره اوقاف مسجدسلیمان با فرماندار این شهرستان دیدار کردند.به گزارش پایگاه خبری بنای زیبا،ظهر امروز(یکشنبه)به مناسبت روز وقف،رئیس و جمعی از پرسنل اداره اوقاف مسجدسلیمان با فرماندار این شهرستان دیدار کردند.به گزارش پایگاه خبری بنای زیبا،ظهر امروز(یکشنبه)به مناسبت روز وقف،رئیس و جمعی از پرسنل اداره اوقاف مسجدسلیمان با فرماندار این شهرستان دیدار کردند.به گزارش پایگاه خبری بنای زیبا،ظهر امروز(یکشنبه)به مناسبت روز وقف،رئیس و جمعی از پرسنل اداره اوقاف مسجدسلیمان با فرماندار این شهرستان دیدار کردند.

این خبر را به اشتراک بگذارید :