سنجش سلامت کلاس اولی‌ها/ ثبت‌نام در مدرسه به شرط اخذ شناسنامه سلامت

سنجش سلامت کلاس اولی‌ها/ ثبت‌نام در مدرسه به شرط اخذ شناسنامه سلامت

نوآموزانی که در سال تحصیلی جدید به کلاس اول می‌روند باید تحت پوشش طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی قرار بگیرند. به گزارش پایگاه خبری بنای زیبا؛گروه آموزش و پرورش: کرونا در کشورها، زندگی‌ها را تحت تأثیر قرار داده...