برگزاری جلسه تعامل فیمابین مدیران ارشد مجتمع فولاد خوزستان و گروه ملی صنعتی فولاد ایران

برگزاری جلسه تعامل فیمابین مدیران ارشد مجتمع فولاد خوزستان و گروه ملی صنعتی فولاد ایران

به گزارش پایگاه خبری بنای زیبا؛ (پنجشنبه مورخ ۵ تیرماه) جلسه تعامل بین مجموعه مدیران ارشد فولاد خوزستان و گروه ملی با حضور سردار ذوالقدرنیا معاون اقتصادی سپاه پاسداران، مهندس علی محمدی مدیرعامل، اعضاء...